Tunnetaitokokeilu tuotti erinomaiset tulokset

13.12.2021

Kirjoitukseni Helsingin Sanomissa 13.12.2021

Tunnetaitoja tulisi opettaa ja oppia koulussa kaikilla tunneilla.

13.12.2021 2:00

SUOMALAISTEN lasten kognitiivisia taitoja kehutaan, mutta miten lapsemme ja oppilaamme oikeasti voivat? Tutkimukset tutkimusten perään osoittavat, että meidän tulee olla huolissamme koululaisten hyvinvoinnista ja tehdä asioita heidän hyvinvointinsa parantamiseksi.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kuin spiraali, joka pikkuhiljaa kasvaa iän ja kokemuksen myötä ottaen mukaansa yhä laajenevan kokemuspiirin ja ympäröivät ihmiset. Niiden harjoittelu alkaa kotona ja jatkuu koulussa heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Tunnetaitoja opetellaan koulussa koko ajan eri yhteyksissä. Opettaja on oppilailleen tunnemalli ja peili. Oppilaat seuraavat, miten koulun aikuiset ilmaisevat, sanoittavat ja käsittelevät tunteita.

Perusopetuksen tehtävänä on kasvatus ja opetus yhteisöllisyyteen ja tasa-arvoon sekä "antaa oppilaalle mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja itsetunnon kehittymiseen". Tämän tehtävän toteutuminen edellyttää tietoista tunnetaitojen ohjaamista.

Helsingin Laakavuoren koulussa on ollut käynnissä kahden vuoden pilotti, jossa tunne- ja vuorovaikutustaitoja on opetettu systemaattisesti. Pilotti tuotti erinomaisia tuloksia: yhdessä viihtyminen kasvoi, keskittyminen tunneilla parani merkittävästi, rasismi ja kiusaaminen vähenivät ja lapset oppivat säätelemään tunteitaan. On tärkeää kouluttaa myös tulevia opettajia siihen, että tunnetaitoja opetetaan ja opitaan päivittäin kaikilla tunneilla.

Jotta akateemisia taitoja voidaan rakentaa, tarvitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tunnetaidot pitäisikin huomioida kouluissa entistä paremmin ja antaa niille aikaa ja resursseja - jokaisessa aineessa. Myönteinen muutos näkyy, kun oppilaat oppivat pärjäämään ihmissuhteissaan ja löytävät polkunsa sekä koulumaailmassa että elämässä.

Veli-Pekka Dufva

kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen (kok)

Helsinki