Tavoitteeni

Yhteisistä varoista on pidettävä huolta vastuullisesti. Näin autamme heitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmissa tilanteissa ja varmistamme hyvän päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon. Tasokas ja ilmainen koulutus kaventaa sosiaalisia kuiluja. Laadun tulisi olla korkea.

On todistettu, että kulttuuri ja liikunta saa meidät voimaan paremmin ja elämään pidempään. Siksi on järkevää panostaa sujuvaan arkeen, joissa nämä osa-alueet huomioidaan. Kannatan monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia vauvasta vaariin. Vapaa-ajanviettopaikat ja erilaiset urheilupaikat on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta kaikki voivat niitä hyödyntää.

On tärkeää, että luomme edellytyksiä työpaikkojen lisäämiselle ja työllisyysasteen korottamiselle, ja tämän takia tarvitsemme joustavia työmarkkinoita ja kannustavaa verotusta. Tarvitsemme yrittäjiä ja yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja palkata uusia työntekijöitä. Helsingin pitäisi olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki. Ajattelen, että kansainvälinen ja avoin asenne on nyky-Suomessa tärkeää.

Myös positiivisuus ja avoimuus toista kotimaista kieltä, ruotsia, kohtaan on minulle tärkeää. Kaksikielisyydessä asennemuutos on välttämätön käytännön asioissa, kuten vanhustenhuollossa. Tässä asiassa tarvitsemme puolueiden välissä yhteistyötä. Seniorikansalaisilla pitää olla, molemmilla kotimaisilla kielillä, turvallinen olo, ja aktiivista ja arvokasta vanhenemista pitää tukea.